מהות הוועדה

ועדת איכות הסביבה אמורה להתוות מדיניות בנושאי איכות הסביבה ליזום ולתכנן פעילויות להבטחת פיתוח ושימוש 'בר-קיימאשל הסביבה.

הרכב הוועדה

אוריאל אלחיאני
חבר
דורון אורגיל
חבר מועצה
מבצע לוט 40
ד"ר דיאנה גיטיס
חבר
גבריאל ריזינשוילי
חבר
058-5555846
איילה גובר אברהמי
מנהלת היחידה לאיכות הסביבה
אייל בן גיאת
נציג ציבור ארצי רט"ג
050-9090668
רננה אילן
נציג השר לאיכות הסביבה
050-6233287
דן מרון
נציג השר ת.פ רננה
ד"ר שרית עוקד
נציגת ארגון ירוק
054-3306200
עופר קינדל
נציג ציבור
ראובן בצרתי
נציג ציבור
ויקטור ויינר
נציג ציבור