מהות הוועדה

ועדת איכות הסביבה אמורה להתוות מדיניות בנושאי איכות הסביבה ליזום ולתכנן פעילויות להבטחת פיתוח ושימוש 'בר-קיימאשל הסביבה.

הרכב הוועדה

רוית בייליס
יו"ר
050-9972119
ברוידא שמחה בונים
חבר
050-4147262
משה קווס
חבר
050-7400062
גיא בריוזה
חבר
054-6061011
אייל בן גיאת
נציג ציבור ארצי רט"ג
050-9090668
רננה אילן
נציג השר לאיכות הסביבה
050-6233287
איילה גובר אברהמי
נציגת עירייה/ מנהלת היחידה לאיכות הסביבה
050-5907419
נציג היחידה לאיכות הסביבה בהתאם לנושא
נציג ציבור - ייבחר בתאום על ארגון מקומי שעניינו איכות הסביבה
נציג ציבור - ייבחר ע"י ארגון מקומי שעניינו איכות הסביבה, ובאין ארגון מקומי, ארצי