מהות הוועדה

יעוץ למועצה במתן שמות למקומות ציבוריים והמלצות בעניין ערעורים של תושבים על שמות שנקבעו או

שבוטלו למקומות אלו.

הרכב הוועדה

[
עו"ד ניסן בן חמו
יו"ר
052-5416173
]
ד"ר דיאנה גיטיס  
חברה
052-3667399
פלורי שטרלינג
חברת
משה רייכמן
נציג ציבור אופוזיציה
עוזי מדר 
חבר 
054-7244905