מהות הוועדה

יעוץ למועצה במתן שמות למקומות ציבוריים והמלצות בעניין ערעורים של תושבים על שמות שנקבעו או

שבוטלו למקומות אלו.

הרכב הוועדה

[
יאיר מעיין
יו"ר
050-8771750
]
ברוידא שמחה בונים
חבר
050-4147262
פלורי שטרלינג
חברה
054-3551771
מנחם רוזנבוים
נציג ציבור
מירי לגזיאל
נציגת ציבור