מהות הוועדה

ועדה המופקדת על הסדרת פעילויות של תכנון, רישוי, בנייה ושימוש במבנים ובקרקעות, בהתאם לחוק התכנון והבנייה, במרחב השיפוט של הרשות המקומית, או של רשויות מרחביות.

ועדת המשנה שואבת את סמכותה מן הוועדה המקומית. לוועדת משנה הרכב מצומצם, אך אותם תפקידים המוגדרים בחוק למליאת הוועדה.

הרכב הוועדה

ניסן בן חמו
יו"ר
דודי אוחנונה
מ"מ יו"ר
050-5302304
דורון אורגיל
חבר
ד"ר דיאנה גיטיס
חבר
משה קווס
חבר
ברוך שלסר
מ"מ חבר (משה קווס)
052-7111920
אברהם ארנרייך
חבר
052-7182100
יצחק וייס
מ"מ חבר(אברהם ארנרייך)
פלורי  שטרלינג
חברה
לאוניד וינקרט
נציג משרד השיכון
050-6247832
נציג משרד האוצר /ועדה מחוזית
דוד עזרזר
נציג כיבוי אש
052-2880122
פרלמן אסף
נציג ר.מ.י
צפנת עופרי
נציגת משרד הבריאות
פלביה סונטג
נציג רשות העתיקות
רס"מ ניסים בטיט
נציג משטרת ישראל
 050-5067481
דנה רודד
ציגת המשרד להגנת הסביבה
אשר יוסף
סיירת ירוקה
053-7233103
אייל עמרם
מעיינות הדרום
052-6748125
הילה צחי  
חברה כלכלית
עו"ד חיים שימן
יועמ"ש
מרים אלחדד
מהנדסת העיר
שמוליק אורון
מנהלת מחלקת
תברואה
ליאור הירש
ממונה בטיחות
מוטי קורוב
מנהל מח' ביצוע
מיכאל שריקי
מנהל מח' אחזקה
מוקי דור
קצין תעבורה
שי אהרונוף
מבקר העירייה
דייגו קרמניצר  
מזכיר  הועדה