התחדשות עירונית במרכז המסחרי

מטרת תכנית ההתחדשות העירונית במרכז המסחרי בערד הינה לחזק ולהתאים את המרכז לצרכי הגידול של העיר, תוך שמירה על החזון והאיכות התכנונית הייחודיים לו.

התכנית המפורטת יוצרת מסגרת תכנונית להתחדשות עירונית במרכז המסחרי בשטח של כ-113 דונם.

בחודש אוקטובר התבצעו מספר פגישות שיתוף עם בעלי המגרשים הרלוונטים בתכנית.

התכנית המפורטת מתוכננת להיכנס להפקדה בתחילת שנת 2022.

להלן סיכומי הפגישות והמצגת שהוצגה: