ספר הקצאות 


פרוגרמה מבני ציבור ומגרשים פנויים - עיריית ערד


רשימת מסמכים

למידע, שאלות ובירורים יש לפנות לאחרית הנכסים בעירייה הגב' עו"ד גלית אופק בטלפון: 08-9951722, דוא"ל galit_o@arad.muni.il