קישור לאתר המרכז לאמנות עכשווית:

http://acacarad.org/