הרכב הדירקטוריון

עו"ד ניסן בן חמו
יו"ר
052-5416173
דודי אוחנונה
דירקטור מ"מ יו"ר
050-5302304
משה קווס 
דירקטור נבחר ציבור
גרי עמל 
נציג עירייה -מנכ"ל
 ימית לוי
 נציגת עירייה
מרים אלחדד
נציגת עירייה- מהנדסת
מיכה שרביט
  נציג ציבור
יעל חורב
נציגת ציבור
052-6266679
הילה צחי   
מ"מ מנכ"לית החכ"ל
עו"ד חיים שימן
יועץ משפטי