הרכב הדירקטוריון

עו"ד ניסן בן חמו
יו"ר
052-5416173
דודי אוחנונה
דירקטור מ"מ יו"ר
050-5302304
משה קווס 
דירקטור נבחר ציבור
גרי עמל 
נציג עירייה -מנכ"ל
מרים אלחדד
נציגת עירייה- מהנדסת
איילה גובר אברהמי
נציגת עירייה
מיכה שרביט
נציג ציבור
050-6244833
יעל חורב
נציגת ציבור
052-6266679
עופרה חן
נציגת ציבור
052-4709400
   הילה צחי
מנכ"לית החברה הכלכלית
עו"ד חיים שימן
יועץ משפטי
08-9951617