הרכב הדירקטוריון

יאיר מעיין
יו"ר
050-8771750
חיים ציטרנבוים
מ"מ יו"ר
050-4156155
דודי אוחנונה
חבר
050-5302304
מנכ"ל
נציג עירייה
עו"ד גלית אופק
נציגת עירייה
מרים אלחדד
נציגת עירייה/מהנדסת העיר
08-9951616
עפרה חן
נציגת ציבור
נציג ציבור
נציגת ציבור