תמצית הדוחות הכספיים

תקציב 2023 - עדכון מס' 2

תמצית תקציב 2023

תקציב 2023 מפורט

תקציב 2023 ועדכון - אומדן 2022 (התקציב אושר במליאה , אך טרם אושר במשרד הפנים)

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020

 תקציב 2020

תקציב 2020 - אקסל.

 תמצית תקציב 2020

 תקציב 2019

 תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018

 דו"ח תקציב מול ביצוע 2017

 תמצית הדחות הכספיים לשנת 2017

 תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016

 תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015

 תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014

 תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013

 תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012

 תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011

 תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2010

 תמצית  הדוחות הכספיים לשנת 2009

 תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2008

 תמצית  הדוחות הכספיים לשנת 2007

 תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2006

 תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2005

 תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2004

 תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2003

 תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2002

 תמצית  הדוחות הכספיים לשנת 2001

נתוני התקציב הרגיל

2022

2021

2018

2017

 נתוני ביצוע מבוקר 2016, עדכון תקציב 2017, תקציב 2018

2016

2015

2014

2013

חמשת מקבלי השכר הגבוה ברשות (לא כולל נבחרי ציבור)

1. מנכ"ל.

2+3. יועץ משפטי+גזברית.

4. מבקר העירייה.

5. מנהלת מחלקת רווחה.

לאתר משרד הפנים - מינהל לשלטון מקומי לחצו כאן