דלג לתוכן העמוד
btn-menu

לעיריית ערד דרוש/ה חבר/ה וועדת ערר לענייני ארנונה כללית.

עיריית ערד מבקשת לקבל הצעות ממועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקיד  חבר וועדת ערר לענייני ארנונה כללית.

על המועמדים להיות תושבי העיר ערד הכשירים להיבחר כחברי מועצת העיר ולא מתקיימות

בהם עילות הפסלות הקבועות בסעיף 120 לפקודת העיריות.

סייגים למינויים:

1.

לא יתמנה ולא יבחר כחבר בועדת ערר מי שעלול להימצא במישרין או בעקיפין, באופן תדיר במצב של ניגוד עניינים עם תפקידו כחבר בוועדת הערר.

 

 

2.

לא יתמנה ולא ייבחר כחבר בוועדת ערר מי שנמצא בקשר מקצועי, עסקי או אחר עם עיריית ערד.

 

את הצעת המועמדות, כולל קורות חיים, ואסמכתא המעידה על מגורים בעיר ערד, יש להפקיד במסירה אישית (לא בדואר) עד יום ה' ה- 19.8.21, בעיריית ערד, הלשכה המשפטית רחוב הפלמ"ח 6, ערד.  מועמדים העונים על כל תנאי הסף ואשר ימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של עיריית ערד יוזמנו לראיון.

המודעה מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.