דלג לתוכן העמוד
btn-menu

לעיריית ערד דרוש/ה מזכיר/ה ליחידה לאיכות הסביבה - מכרז 44/2022

תאריך המכרז :            30/6/2022

אחוז משרה:                          73%

דרגה:   מנהלי            דרגה : 6-8  

קישור להגשת מועמדות במערכת המקוונת :   מזכיר.ה ליחידה לאיכות הסביבה 44-22

תיאור התפקיד

 •  ניהול והקלדה של מסמכים.

א. הקלדת מסמכים באמצעות תוכנת מעבד תמלילים.

ב. הדפסה ומשלוח של מסמכים.

ג. תיקון מסמכים לאחר הגהה.

ד. אחסון וגיבוי קבצים במחשב.

ה. הקלדה ועיצוב של מצגות.

ו. צילום, שכפול, כריכה של מסמכים ועוד.

ז. קבלה והעברה של מסמכים לגורמים הרלוונטיים ברשות.

ח. תיוק מסמכים, באופן המבטיח את זמינותם.

ט. מיון מסמכים ומשלוחם לארכיון.

י. סליקת מסכים, על פי הנחיית הממונה.

יא. איסוף חומרים והכנתם לישיבות בהן משתתף הממונה.

יב. רישום פרוטוקול ישיבות, על פי הנחיית הממונה, והפצתו לפי רשימת תפוצה מוגדרת.

 •  טיפול בדואר (רגיל ואלקטרוני).

א. קליטה ומיון של דואר.

ב. ניתוב דואר על פי הנחיית הממונה.

ג. הכנה ומשלוח של דואר עבור הממונה

 •  מענה טלפוני ומענה לפניות הציבור.
 1. מענה טלפוני במשרד ורישום הודעות טלפוניות.
 2. ניתוב פניות תושבים המגיעות ליחידה .
 3. סינון וניתוב שיחות ביחידה .
 •  ניהול לוח זמנים ופגישות של הממונה
 1. תיאום טלפוני של פעולות ופגישות עבור עובדי המחלקה בארגון ומחוצה לו.
 2. משלוח תזכורות שונות (אירועים, פגישות וכיו"ב)
 • מעקב אחרי תקציבים .
 • הכנת דרישות והזמנות במערכת ה"מטרופולינט" ומעקב אחריהן.
 • הזנת קולות קוראים בתוכנת ה"מרכבה" ומעקב אחריהם.
 • ביצוע משימות נוספות ככול שידרשו ע"י הממונה

דרישות התפקיד:

 • 12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה שהתקבלה ממוסד חינוכי המוכר ע"י משרד החינוך .
 • יתרון לבעלי/ות ניסיון בעבודת מזכירות או בעבודה משרדית
 • ידיעת השפה העברית ברמה טובה מאוד.
 • יכולת ארגון ואדמיניסטרציה.
 • תקשורת בינאישית מצוינת ותודעת שירות גבוהה.
 • יוזמה , חריצות  ועבודת צוות.
 • שליטה ביישומי מחשב, תוכנות OFFICE. (אקסל, אאוטלוק WORD)

לקבלת פרטים נוספים נא לפנות לאיילה גובר אברהמי – מנהלת היחידה  לאיכות הסביבה, 08-9953224

לפניה למכרז ולהגשת מועמדות  יש ללחוץ על הקישור למערכת המקוונת :   מזכיר.ה ליחידה לאיכות הסביבה 44-22

 עד לתאריך : 30/6/22 בשעה 12:00 (בצהרים)  בצירוף התעודות הנדרשות על פי תנאי הסף.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות למייל jobs@arad.muni.il

הערות:

 1. בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), התשפ"א-2021 תינתן עדיפות למועמד   המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם ; חרדים, עולים חדשים, בעלי מוגבלויות, עולים מאתיופיה וכו' , אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 2. למועמד בעל מוגבלות שמורה הזכות לקבל התאמות אשר ידרשו לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
 3. בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.
 4. מועמד/ת שימצא / שתימצא מתאים/מתאימה למלא המשרה המוכרזת, אפשר שיידרש/שתידרש לעבור תהליך מיון/מבחן התאמה.
 5. מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו/ענייניה האחרים ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה; בהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד הפנים.
 6. לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות ( פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 2011/2 ביום א' בניסן התשע"א, 5 באפריל 2011 -) על המועמד שייבחר למשרה המשרות המפורטות בנוהל למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם יידרש וזאת כתנאי לכניסתו לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל.