דלג לתוכן העמוד
btn-menu

לעיריית ערד דרוש/ה מלווה לקליטת עלייה- מכרז 48/2022

תאריך המכרז          30/6/2022

היקף משרה:                   100%

דרוג:                   מנהלי / מח"ר  

דרגה:                     7-9 / 37-39

קישור להגשת מועמדות במערכת המקוונת :   מלווה לקליטת עלייה 48-22

המשרה מותנית  בתקציב ייעודי

תיאור התפקיד:

 • לווי וטיפול פרטני בעולים חדשים בשפתם מול מוסדות שונים
 • עידוד עלייה לרשות של עולים פוטנציאלים מארצות דוברות רוסית ואנגלית
 • העבודה היא בשעות לא שגרתיות
 • נסיעות בתפקיד מחוץ לעיר ונסיעות בתפקיד לשליחויות קצרות בחו"ל
 • *ביצוע משימות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה

דרישות התפקיד:

 • 12 שנות לימוד לפחות כולל תעודת בגרות,  במוסד חינוכי המוכר ע"י משרד החינוך שאו שקיבל הכרה לתעודה ממשרד החינוך, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ , עדיפות לבעלי תואר אקדמי .
 • שליטה מלאה בעברית , אנגלית ורוסית  – בכתב, הדפסה  ובעל פה חובה 
 • שפות נוספות  יתרון
 • עדיפות לבעלי ניסיון בטיפול פרטני באנשים
 • עדיפות לבעלי  ניסיון בעידוד עלייה  והכרת תהליכי קליטת עלייה
 • ידיעה וניסיון בארגון וניהול  
 • ניסיון בעבודה מול מספר מערכות
 • עדיפות למועמד שמכיר את סדרי המנהל ותהליכי הקליטה, מעורה היטב בהוויה הישראלית ובמבוך הבירוקראטי שהעולה עשוי לפגוש בדרך לקליטתו
 • עדיפות לתושב העיר המכיר את הרשות על מוסדות החינוך, השכונות וכו'

לפרטים נוספים נא לפנות לגב' מרינה גלייזר – מנהלת מחלקת קליטה – 08-9951776

לפניה למכרז ולהגשת מועמדות  יש ללחוץ על הקישור למערכת המקוונת :   מלווה לקליטת עלייה 48-22     עד לתאריך : 30/6/2022 בשעה 12:00 (בצהרים)  בצירוף התעודות הנדרשות על פי תנאי הסף.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות למייל [email protected]

הערות:

 1. בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), התשפ"א-2021 תינתן עדיפות למועמד   המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם ; חרדים, עולים חדשים, בעלי מוגבלויות, עולים מאתיופיה וכו' , אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 2. למועמד בעל מוגבלות שמורה הזכות לקבל התאמות אשר ידרשו לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
 3. בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.
 4. מועמד/ת שימצא / שתימצא מתאים/מתאימה למלא המשרה המוכרזת, אפשר שיידרש/שתידרש לעבור תהליך מיון/מבחן התאמה.
 5. מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו/ענייניה האחרים ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה; בהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד הפנים.
 6. לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות ( פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 2011/2 ביום א' בניסן התשע"א, 5 באפריל 2011 -) על המועמד שייבחר למשרה המשרות המפורטות בנוהל למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם יידרש וזאת כתנאי לכניסתו לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל.