דלג לתוכן העמוד
btn-menu

לעיריית ערד דרוש/ה רכז/ת מקצועי/ת סביבתי/ת לנושא פסולת ומחזור - מכרז 33/2022

 

דרוש/ה  רכז מקצועי סביבתי לנושא פסולת ומחזור

אחוז משרה:                       100% (משרה ממומנת)

דרגה:   מח"ר /הנדסאים                  דרגה : 37-39

קישור להגשת מועמדות במערכת המקוונת :   רכז מקצועי סביבתי 33-22

מותנה בתקציב ל-3 שנים

תיאור התפקיד

 • ביצוע הפעולות הנדרשות בתחום הסביבתי, בהתאם לפרוטוקולים, הנחיות ונהלים.
 • הכנת כל הציוד הנדרש לקראת ביצוע העבודה המקצועית של הרכז.
 • ביצוע בדיקות או מדידות או נטילת דוגמאות לשם בדיקה וכן להורות על מסירת דוגמאות לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שיראה לנכון, או לנהוג בהן בדרך אחרת.
 • תיעוד העבודה, מהלכה ופרוטוקולים הכרוכים בה בתחומי הרשות המקומית או האיגוד לרבות כתיבת דוחות מפורטים, כולל הזנת נתונים ודוחות למערכת ממוחשבת והגשתם לממונה.
 • מתן מענה לפניות ציבור המתקבלות ברשות המקומית או האיגוד בהיבט התחום המקצועי.
 • השתתפות בכתיבת סיכומים חודשיים ושנתיים.
 • למידה והתעדכנות שוטפת בידע המקצועי הנדרש.
 • השתתפות בהשתלמויות.
 • ייזום השתלמויות והדרכה.
 • ביצוע משימות נוספות ככול שידרשו ע"י הממונה

דרישות התפקיד:

 • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד מהתחומים הבאים: מדעי איכות הסביבה, כימיה, סביבה, גאוגרפיה או חקלאות. או: תעודת הנדסאי שנרכשה במכללה טכנולוגית מוכרת כמשמעותה בסעיף 11 לחוק ההנדסאים והטכנאים, תשע"ג-16/6 או שקיבל הכרה מוועדת ההסמכה באחד מהתחומים הבאים: מדעי איכות הסביבה, כימיה, סביבה, גאוגרפיה או חקלאות
 • יתרון לניסיון של שנתיים בעבודה בתחום המקצועי הרלוונטי או ביחידה סביבתית ברשות  מקומית/באיגוד ערים
 • יכולת עבודה בשעות גמישות
 • שליטה ביישומי office.
 • חובה רישיון נהיגה ורכב 
 • עבודת שטח עצמאית מרובה ונסיעה במרחב הרשויות ערד, תמר וירוחם.
 • משימתיות
 • דייקנות והקפדה בפרטים
 • סדר וארגון
 • מקצועיות בתחום.
 • בתחומים מסוימים – עבודה בשעות בלתי שגרתיות ובשעות נוספות ואו כוננות
 • שוטפת

לקבלת פרטים נוספים נא לפנות לגב' איילה אברהמי גובר, מנהלת היחידה לאיכות הסביבה טל: 08-9953224

לפניה למכרז ולהגשת מועמדות  יש ללחוץ על הקישור למערכת המקוונת :  רכז מקצועי סביבתי 33-22

    עד לתאריך : 31/5/2022 בשעה 12:00 (בצהרים)  בצירוף התעודות הנדרשות על פי תנאי הסף.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות למייל jobs@arad.muni.il

הערות:

 1. בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), התשפ"א-2021 תינתן עדיפות למועמד   המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם ; חרדים, עולים חדשים, בעלי מוגבלויות, עולים מאתיופיה וכו' , אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 2. למועמד בעל מוגבלות שמורה הזכות לקבל התאמות אשר ידרשו לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
 3. בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.
 4. מועמד/ת שימצא / שתימצא מתאים/מתאימה למלא המשרה המוכרזת, אפשר שיידרש/שתידרש לעבור תהליך מיון/מבחן התאמה.
 5. מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו/ענייניה האחרים ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה; בהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד הפנים.
 6. לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות ( פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 2011/2 ביום א' בניסן התשע"א, 5 באפריל 2011 -) על המועמד שייבחר למשרה המשרות המפורטות בנוהל למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם יידרש וזאת כתנאי לכניסתו לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל.