דלג לתוכן העמוד
btn-menu

לעיריית ערד דרוש/ה דרוש/ה מנהל/ת התכנית למאבק באלימות ושימוש בסמים ואלכוהול

מכרז מספר :                       31/2022        

תאריך המכרז:                    17/5/2022 

היקף משרה:                             100%

דרוג :  מח"ר                  דרגה: 37-39    

דירוג  עו"ס:                               י'-ח'    

המשרה מותנית  בקיום תקציב ייעודי

לינק להגשת מועמדות במערכת המקוונת ; מנהל התכנית למניעת אלימות 31-22

תיאור התפקיד: 

אחראי על  תחום מניעת אלימות ופשיעה ברשות המקומית מתכלל את כל הערכים הרשותיים הנדרשים להבטיח את תחושת הביטחון של התושבים ולצמצם את היקף האלימות והפשיעה באופן שיטתי, שיתופי, מקצועי, חדשני, אתי וממוקד  וביצוע כל עבודה נוספת בהתאם להוראות הממונה.

 • פתוח הפעלה וריכוז "התכנית למאבק באלימות ושימוש בסמים ואלכוהול"  תוך ריכוז ותכלול העבודה העירונית בתחומים השונים הקשורים לתכנית לצמצום אירועי האלימות והגברת הביטחון האישי בעיר 
 • יזום, תכנון והפעלת תכניות, פעילויות ופרויקטים לצורך יישום התכנית בהתאם למדיניות המטה המקצוע הארצי, מדיניות העירייה ולהנחיות הממונים בעירייה
 • כולל בקרה ופיקוח על ביצוע התכנית שת"פ עם הגורמים השונים בעיר
 • פיקוח ובקרה על המערך הטכנולוגי המניעתי בעיר
 • הכנת תכניות עבודה, קביעת יעדים וסדרי עדיפויות, הכנת תקציב שנתי ובקרה על הקצאתו וניצולו 
 • פרסום התכנית והסברה

דרישות התפקיד:

השכלה:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. יתרון לבעלי תואר אקדמי כאמור באחד או יותר מהתחומים הבאים: מדעי החברה, מדעי ההתנהגות, קרימינולוגיה, עבודה סוציאלית, סוציולוגיה, מדעי המדינה.

או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.

או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(

ניסיון מקצועי:

 • עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: שנת ניסיון אחת לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: הובלת פרויקטים חברתיים חינוכיים או בעבודה קהילתית. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון מקצועי בתחומים שלעיל בעלי 4 שנות ניסיון ויותר.
 • עבור הנדסאי רשום: שתי שנות ניסיון בתחומים כאמור לעיל.
 • עבור טכנאי רשום: שלוש שנות ניסיון בתחומים כאמור לעיל

ניסיון ניהולי:

שנה אחת לפחות בניהול ו/או ניסיון ניהולי של שני עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה

דרישות נוספות:

 • בעל/ת יכולת לנהל, לפקח ולפתח קשרי גומלין עם עמיתים, מוסדות וארגונים שונים.
 • בעל/ת יכולת להנחות קבוצות
 • בעל/ת ידע בתחום בהתמודדות עם פשיעה ועבריינות.
 • בעל/ת יכולת ארגון וניהול
 • בעל/ת יחסי אנוש טובים
 • העדר עבר פלילי , העדר רישום עבירות מין.
 • מקום מגורים: עדיפות תינתן לתושב היישוב או מתגורר בסמוך
 • היכרות עם תוכנות OFFICE, אינטרנט .
 • העדר עבר פלילי.
 • העדר רישום עבירות מין.
 • יכולת לעבודה בשעות לא שגרתיות
 • הכרות עם מערכים טכנולוגים ( מצלמות מערכות אזעקה וכד' ) יתרון.

כפיפות:

כפיפות: כפיפות מנהלתית למנכ"ל הרשות המקומית.

כפיפות מקצועית לממונה חירום וביטחון ברשות וגורמי המקצוע במשרד לקידום קהילתי וברשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול

לקבלת פרטים נוספים נא לפנות לגב' אורנה בן יהודה – מנהלת מחלקת משאבי אנוש   08-9951606/632

להגשת מועמדות  יש ללחוץ על הקישור למערכת המקוונת:   מנהל התכנית למניעת אלימות 31-22   

מועמדות ניתן להגיש עד לתאריך  17/5/2022    בשעה 12:00 (צהרים)

הערות:

 1. בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), התשפ"א-2021 תינתן עדיפות למועמד   המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם ; חרדים, עולים חדשים, בעלי מוגבלויות, עולים מאתיופיה וכו', אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 2. בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.
 3. מועמד/ת שימצא/ שתימצא מתאים/מתאימה למלא המשרה המוכרזת, אפשר שיידרש/שתידרש לעבור תהליך מיון/מבחן התאמה.
 4. מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו/ענייניה האחרים ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה; בהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד הפנים.
 5. לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות ( פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 2011/2 ביום א' בניסן התשע"א, 5 באפריל 2011 -) על המועמד שייבחר למשרה המשרות המפורטות בנוהל למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם יידרש וזאת כתנאי לכניסתו לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל.