עבור לתוכן של הדף

מכרז פומבי מס' 06/2019 : שיתוף פעולה לייזום, פיתוח וקידום פרויקטים בתחום איכות הסביבה והאנרגיה המתחדשת