עדכון מס' 1 לקול קורא לתפעול שיווק ומכירות של המסלול המרוצים ערד

1. מועד ההגשה נדחה ליום 23.7.19 עד השעה 16:00.

2. מפגש וסיור מציעים ביום 16.7.19 בשעות 10:00 – 12:00. יש להרשם למפגש מראש עד ליום 14.7.19 עד השעה 10:00.

3.  לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה לחץ כאן (התשובות נוגעות לתנאי הסף).

קול קורא לתפעול שיווק ומכירות של מסלול המרוצים בערד

החברה הכלכלית לערד בע"מ / מסלול מרוצים ערד מבקשת הצעות לתפעול שיווק ומכירות של המסלול

בסביבה מתפתחת של ספורט מוטורי ישראלי אנו מבקשים הצעות מהתאגדות חוקית (עסק / חברה בע"מ) לניהול ותפעול של שיווק ומכירות של המסלול, יצירת שת"פים עם ספונסרים לצד בניית קהילה. ופעולות שיווק לחיזוק מיתוג המסלול כ"מסלול המרוצים של ישראל" ב"ערד - בירת הספורט המוטורי של ישראל".

דרישות סף עיקריות מהמציע

1.      נסיון קודם בפרויקטים דומים – חובה.

2.      יכולת להתחלת פרוייקט מיידית.

3.      ידע ונסיון קודם בניהול קמפיינים דיגיטליים ואחרים.

שאלות עד ליום 4.7.19. הגשה עד ליום 16.7.19.

החברה הכלכלית שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם מספר מציעים ואינה מתחייבת לחתום על הסכם עם אף אחד מהזוכים בהתאם לנסיבות ולהצעות שיתקבלו.

לשאלות ניתן לפנות לחנה / איתי 08-9951888 itay@kalkalit-arad.co.il

לקבלת מסמך יש ללחוץ כאן