חניה לתושבי העיר

תושב ערד ובעל עסק זכאי לקבל תו חניה שמאפשר חניה ללא תשלום בתחום ערד עבור רכב שברשותו או רכב שבשימושו ממקום העבודה.

הגשת הבקשה

בקשתך תגיע לפקיד החניה לבדיקה ואישור. לאחר האישור תקבל קישור לתשלום. באפשרותך לשלם דרך האינטרנט בכרטיס אשראי או להגיע לעירייה לתשלום במזומן.

בעירייה תוכל לקבל את התו ישירות או שהתו יישלח בדואר.

בכל מקרה, לאחר התשלום התו יכנס לתוקף ותוכל להחנות ללא תשלום באיזורים המסומנים כחול-לבן בערד.

תוקף התו - שנתיים מיום ההנפקה. באחריות התושב לדאוג לחידוש התו.

 • טופס בקשה ידני ניתן להוריד כאן. את המסמכים בצירוף טופס בקשה זה ניתן להגיש למשרד החניה או לשלוח לפקס 08-9951730.

ציון מספר טלפון נייד בטופס ובכל פניה חשוב ליצירת קשר בעת הצורך, קבלת עדכונים לגבי תוקף התו והודעות חרום של העירייה.

עלות הנפקת התו - 30 ש"ח. ניתן לשלם בכרטיס אשראי באינטרנט או במזומן וכרטיס אשראי במשרד חניה.

לבקשה יש לצרף מסמכים הבאים:

לרכב שבבעלותו של תושב העיר:

 1. עותק מצולם של תעודת הזהות בצירוף הספח בו רשומה כתובת מגורים עדכנית בערד.
 2. עותק מצולם של רישיון רכב תקף על שם המבקש.

לרכב ממקום העבודה של תושב העיר:

 1. עותק מצולם של תעודת הזהות בצירוף הספח בו רשומה כתובת מגורים עדכנית בערד.
 2. עותק מצולם של רישיון רכב תקף על שם המבקש.
 3. אישור ממקום העבודה המעיד שהרכב הוא ברשות המבקש.

לרכב ששייך לקרוב משפחה מדרגה ראשונה:

 1. עותק מצולם של תעודת הזהות של המבקש בצירוף הספח בו רשומה כתובת מגורים עדכנית בערד.
 2. עותק מצולם של תעודת הזהות של בעל הרכב בצירוף הספח בו רשומה כתובת מגורים עדכנית בערד.
 3. עותק מצולם של רישיון רכב תקף על שם המבקש.
 4. הצהרה של בעל הרכב שמוסר את רכבו לשימושו הקבוע של המבקש.
 5. הצהרה של המבקש שמקבל רכב לשימוש קבוע מבעל הרכב.

לרכב ששייך לבעל העסק בערד:

 1. עותק מצולם של תעודת הזהות בצירוף הספח בו רשומה כתובת מגורים עדכנית בערד.
 2. עותק מצולם של רישיון רכב תקף על שם המבקש.
 3. אישור תשלום ארנונה על שם העסק או על שם המבקש.
 4. אישור עוסק מורשה או כל אישור רשמי אחר המעיד על קיום העסק בערד ורשומה בו כתובת בערד.

המשרד להנפקת תווי חניה נמצא במחלקת גביה ופתוח:

שני: 16:00-18:00 שישי: 08:00-12:00