יצאתם שלילי לקורונה? נשארים בבידוד

  גם כאשר תוצאת הבדיקה שלילית, קיים סיכון ממשי להתפתחות המחלה ולהדבקת אנשים נוספים. לפיכך, יש להמשיך לשהות בבידוד עד לסיום תקופת הבידוד במלואה.

  למידע המלא לחץ כאן.

  עשו ואל תעשו בבידוד - המלצות להתמודדות יעילה למי שנדרש לבידוד ביתי

  למידע המלא לחץ כאן.

  עדכון בדבר הנחה בארנונה לבעלי עסקים

  בהתאם לתקנות ועל פי החלטת המליאה בעקבות מגפת הקורונה, אושרה 25% הנחה שנתית מארנונה, אשר תתבטא ב-3 חודשי הנחה של 100% (מאי-יוני-יולי).

  עסקים ששילמו מראש לכל שנת 2020 – יזוכו באופן יזום על ידי העירייה במהלך חודש מאי – הודעה על כך תשלח אליהם בנפרד.

  בהתאם לתקנות, עסקים המסווגים בסיווג נכסים אחרים, נדרשים להגיש בקשה להנחה בכתב. ניתן לשלוח את הבקשה למח' הגבייה באמצעות פקס: 08-9951741, דוא"ל: gviya@arad.muni.il, או תיבת שירות הנמצאת מחוץ למשרד מח' הגבייה.

  לתשומת לב הזכאים להנחה זו: המסיים חזקה בנכס במהלך השנה הנוכחית, יידרש להחזיר את החלק היחסי מתוך ההנחה שניתנה לו.

  זכאי להנחה שלא יפרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת כספים זו עד ליום ה- 31.12.20, תהיה ההנחה שניתנה לו בטלה ותיווסף ליתרת הארנונה.

  אמנת שרות

  שירות חדש - אישור תושב דיגיטלי

  תוכנית מתאר כוללנית חדשה לערד

  תושבים/ות יקרים/ות, הנכם מוזמנים להשתתף בעיצוב עתיד ערד!

  עיריית ערד ומנהל התכנון שבמשרד האוצר מקדמים תכנית מתאר כוללנית לערד.

  תכנית מתאר זו תכנית פיסית, אשר קובעת את מדיניות התכנון ואת כיווני הפיתוח של העיר לשנים הבאות. התכנית מייעדת שטחים עבור שימושים עתידיים כמו מגורים, תעסוקה, מסחר, תשתיות, כבישים, שטחים פתוחים ועוד, ועונה על שאלות מסוג: היכן ימוקמו שטחים אלו, מאיזה סוג, ואילו הוראות כלליות ינחו כל שטח.

  תכנית המתאר לערד – תעסוק בסוגיות חשובות לעתיד העיר:

  מה היקף האוכלוסייה הצפוי ואיזה היקפי מגורים נדרשים, מערך התנועה והכבישים בעיר, מערך השטחים הפתוחים, מבני הציבור המשרתים קבוצות אוכלוסייה שונות, פריסת אזורי מסחר/תעסוקה, נושאים סביבתיים ועוד.

  לכם, תושבי ערד, ישנה ההזדמנות להשפיע, ולהשתתף:

  התכנית נערכת על ידי צוות מתכננים ויועצים מקצועי, בראשות האדריכל יאיר אביגדור ממשרד 'מנעד'. לאורך כל שלבי התכנון יתקיים תהליך שיתוף ציבור שינוהל על ידי חברת 'מודוס', ויכלול מפגשים פתוחים לציבור, סקר תושבים, וקבוצות עבודה. במפגשים, תוכלו להתעדכן ולהשמיע את דעתכם בסוגיות השונות. 

  לאורך תהליך הכנת התכנית, יתפרסם באתר העירייה מידע עדכני שותף ביחס להתקדמות התכנון ותהליכי שיתוף הציבור

  ערד ממעוף הציפור

  צילום - ניקולאי ולסנקו.