הרשמה בקישור:

https://forms.gle/fjU7ecoTbJv4wA229

הפרטים על המסגרת, המטרות והפעילויות כאן:

./uploads/n/1610524357.6954.jpg