לרווחת התושבים,

בנוסף לימי קבלת קהל הרגילים, מחלקת הגבייה תיתן שרותי הנפקת אישורי תושב בימים ובשעות שלהלן:

ימי שני בתאריכים: 30/01 , 23/01 , 16/01 , 09/01 , 02/01 - בין השעות 16:00-18:00

ימי שישי בתאריכים: 27/01, 20/01 , 13/01, 06/01 - בין השעות 08:00-12:00