לידיעת מפעילי קייטנות הקיץ בתחום העיר ערד, כי בהתאם לחוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968, צו רישוי עסקים התשנ"ה-1995 ותקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים

לקייטנות ומחנות נופש) התשל"ו-1970 וכן בהתאם לחוק הפיקוח על קייטנות תש"ן-1990: 

חלה חובה להצטייד ברישיון עסק מטעם העירייה לפני פתיחת הקייטנה

הרישיון נועד להסדיר ולהבטיח תנאיי תברואה נאותים, סידורי אבטחה ובטיחות לילדים השוהים בקייטנות פרטיות אלה.

לשם כך, מפעילי הקייטנות נדרשים להגיש בקשה "לרישיון עסק" להפעלת הקייטנה במחלקת רישוי עסקים לכל הפחות 45 יום לפני מועד פתיחת הקייטנה ולא יאוחר מהתאריך המופיע בהנחיה.

לתשומת ליבכם,

מנהלי הקייטנות , מדריכים אישיים וגננות מחויבים להשתתף בכנס מחוזי למנהלי הקייטנות שיאורגן ע"י  מנהל חברה ונוער – מחוז דרום.

  1. יש להירשם באתר משרד החינוך מנהל חברה ונוער - רישוי קייטנות מחוז דרום למידע נוסף ניתן להתקשר למנהל חברה ונוער 08-9974646.
  2. טפסי רישוי ניתן להגיש במשרדי מחלקת תברואה ורישוי, למידע נוסף ניתן להתקשר לטל' 08-9951608

להסרת כל ספק העדר אישור השתתפות בימי העיון לא תאפשר קבלת רישיון עסק.

מפעילי הקייטנות !

להזכירכם, הפעלת קייטנה ללא רישיון כחוק -  אסורה והנה עבירה על החוק !