תושבים נכבדים,

שימו לב , המועד האחרון לתשלום החיוב התקופתי של הארנונה יחול ב-14 בכל חודש אי זוגי.

שינוי המועד האחרון לתשלום נדרש בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והצמדה על תשלומי חובה), התש"ם – 1980.

נא תשומת ליבכם והיערכותכם בהתאם.