ביום שלישי י"ב בתמוז תשפ"א  22.6.21  אישרה מועצת העיר את צו הארנונה לשנת 2022.

הצו מפורסם באתר העירייה.

*פרוטוקול המליאה טרם אושר.