לידיעת הציבור, השוק העירוני לא יפעל עד להודעה חדשה