לידיעת הציבור, השירות הפסיכולוגי יהיה סגור מ 02/08/2020 ועד 13/08/2020, כולל. חזרה לפעילות 16.08.20