לידיעת התושבים ביום שלישי י' בסיון תש"פ 2.6.20 אישרה מועצת העיר את צו הארנונה לשנת 2021. הצו מפורסם באתר העירייה. *פרוטוקול המליאה טרם אושר.