הודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מבנים לצורכי ציבור לשנים 2020-2021

בכוונת עיריית ערד לדון בבקשות שהוגשו להקצאת מבנים לצרכי ציבור כמפורט להלן. ההקצאה כפופה לנוהלי משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזרי מנכ"ל 5/2001 6/2002 7/2004 "נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית" והודעה זו על פיהם. להלן המבנים המבוקשים להקצאה והעמותות המבקשות;

 

כתובת הנכס

שם העמותה המבקשת

מס' העמותה

גוש

חלקה

מטרת השימוש

שמעון 40/1

גני ילדים ומעונות בית יעקב

580053999

38209

10

גן ילדים

שמעון 40/2

גני ילדים ומעונות בית יעקב

580053999

38209

10

גן ילדים

אגוז 8/2

גני ילדים ומעונות בית יעקב

580053999

38201

27

גן ילדים

שמעון 9/1

גני ילדים ומעונות בית יעקב

580053999

38218

36

גן ילדים

חן 55

גני ילדים ומעונות בית יעקב

580053999

38210

6

גן ילדים

הדס 10/2

גני ילדים  ומעונות בית יעקב

580053999

38231

14

גן ילדים

 

אתרוג 14/1

גני ילדים  ומעונות בית יעקב

580053999

38234

32

גן ילדים

אתרוג 14/2

גני ילדים  ומעונות בית יעקב

580053999

38234

32

גן ילדים

אתרוג 14/3

גני ילדים  ומעונות בית יעקב

580053999

38234

32

גן ילדים

אתרוג 14/4

פתחיה – מוסדות לחינוך מיוחד

580266971

38234

32

גן ילדים

שאול המלך 9  (5 גנים)

גני ילדים ומעונות בית יעקב

580053999

38256

15

גן ילדים

חן 58

ויצו

580050300

38210

58

מעון

שמעון 44

גלע"ד

580340404

38209

8

גן ילדים/מעון

 

כל המבקש להתנגד להקצאות הקרקע לעמותות המפורטת לעיל או להתייחס להקצאות או לעמותות רשאי לפנות בכתב תוך 45 יום מיום פרסום הודעה זו. לפרטים ניתן לפנות לאחראית הנכסים עו"ד גלית אופק בטלפון 08-9951722 או במייל: galit_o@arad.muni.il. מתן רשות שימוש במקרקעין יהיו על פי תבחינים לקבלת רשות שימוש במקרקעין לשימושים לעיל. כפי שאושר במועצת העיר, בהתאם לנוהל משרד הפנים.