עדכון למכרז 29/2020 : סיור הקבלנים נדחה לתאריך 17.11.20 בשעה 15:15