לידיעת הציבור

החל מתאריך 1 אפריל 2020 עסקים העוסקים בטיפולים לא רפואיים בגוף האדם באמצעות לייזר מחויבים ברישוי עסק.

עסק הפועל ללא רישיון עסק הינו בניגוד לסעיף 4 ו- 14 לחוק רישוי עסקים וצפוי לעונשים הקבועים בחוק.

לכלל הלקוחות הנדרשים לפעולות אלו מומלץ לבדוק בטרם קבלת השרות האם בעל העסק מצויד ברישיון עסק כחוק.

פרטים נוספים ניתן לקבל במחלקת תברואה ורישוי בטל' 08-9951608.