לידיעת הציבור

החל מחודש ינואר 2020 מחלקת תברואה , רישוי ווטרינרייה החלה באכיפה מוגברת נגד בעלי הכלבים אשר טרם דאגו לחסנם נגד מחלת הכלבת .

זאת ועוד חובה על בעלי הכלב/ה להודיע לרשות המקומית – מח' תברואה על כל שינוי בסטאטוס הכלב/ה ובין היתר מעבר דירה , מסירה, פטירה וכדומה.

אנא מנעו מכם  עוגמת נפש והוצאות מיותרות ופעל על פי חוק העזר לערד.

החיסונים מבוצעים בכל יום א' בין השעות 15:00-18:00.

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-9951645.