הנפקת אישורי תושב לשנת 2020

לרווחת התושבים,

אנו ממשיכים בתגבור ימי קבלת קהל הרגילים, מחלקת הגבייה תיתן שרותי הנפקת אישורי תושב בימים ובשעות שלהלן:

ימי שני בתאריכים: 27/01, 20/01 - בין השעות 16:00-18:00

ימי רביעי בתאריכים: 29/01, 22/01-  בין השעות 16:00-18:00

ימי שישי בתאריכים: 31/01, 24/01- בין השעות 8:00-12:00

לנוחיותכם, לבעלי הוראת קבע, ניתן להעביר את הטופס בצירוף המסמכים הנדרשים באמצעות-

* תיבת השירות אשר מחוץ למשרדי הגביה.

*ווטסאפ מספר 054-5353285

*דואר אלקטרוני- gviya@arad.muni.il

*פקס 08-9951741

הנחיות מפורטות לקבלת אישור תושב נמצאות באתר האינטרנט תחת לשונית שירות לתושב /טפסים:

https://www.arad.muni.il/service/forms.html

ניתן להקים הרשאה לחיוב החשבונות עבור עיריית ערד בקלות ובמהירות.

באתר הבנק הזן קוד מוסד 1668 לשרותי חינוך וקוד מוסד 818 לארנונה ושרותים אחרים