הודעה על ימי פינוי גזם בשכונות

אל ציבור התושבים,

להלן ימי פינוי גזם בשכונות :

יום א    הרדוף, נעורים, רננים.

יום ב    רותם, חצבים.

יום ג     שקד, גבים.

יום ד    מעוף.

יום ה    בנייה רוויה.

הנחיות :

את הגזם יש להוציא אך ורק בערב יום הפינוי, או בסמוך לו.

בשכונות של בנייה רוויה - יש להניח את הגזם בסמוך לטמוני קרקע.

את הגזם יש להניח באופן שלא יהווה מפגע ומטרד לסביבה.

אנא הקפידו על ביצוע ההוראות, ככתבן וכלשונן, ובכך תמנעו מכם אי נעימות והוצאות מיותרות.

מחלקת תברואה"