בקשה להנחות בפעילויות חינוכיות לשנה"ל תש"פ

"חלום לכל ילד" /

הנחה באגרת חינוך גנים /צהרוני "ניצנים"

משפחות המעוניינות להגיש בקשה לקבלת הנחה בפעילויות חינוכיות : מלגות לחוגים, הנחות באגרות חינוך, צהרוני "ניצנים"

מתבקשות לפעול לפי ההנחיות הבאות:

ניתן להגיש בקשה להנחה עד לתאריך 22/08/19 ( כ"א באב תשע"ט) בגבייה

***טופס לבקשה להנחה ניתן למצוא באתר העירייה.

את הבקשות יש להגיש ישירות במחלקת החינוך  – אין לשלוח בקשות בפקס.

במקביל יש לעבור מבחן הכנסה בארנונה כתנאי סף למתן מלגות והנחות בחינוך במחלקת הגבייה

**לא תתקבלנה בקשות להנחה לאחר התאריכים המצוינים לעיל.