הודעה חשובה לציבור בעניין אישור תושבות לשנת 2020 מכח סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

החל מיום ד'  , ה- 1 בינואר 2020 יונפקו במחלקת הגבייה של העירייה אישורי תושבות לשנת 2020 לשם קבלת הנחת תושב מכח סעיף 11 לפקודת מס הכנסה .

הקריטריונים המצטברים לקבלת אישור תושב:

· הזכאות מותנית במגורים רצופים במשך 12 חודשים לפחות, בישוב עפ"י הרשום ברשות האוכלוסין.

 יש להצטייד בצילום ת"ז כולל ספח (לא רשיון נהיגה ולא דרכון).

· מילוי טופס בקשה לאישור תושב - הטופס ניתן להורדה מאתר האינטרנט של רשות המיסים בישראל

(מס הכנסה>טפסים>טופס מספר 1312) וגם מאתר האינטרנט של העירייה (בכתובת: www.arad.muni.il  בלינק- טפסים). לבני זוג נשואים מספיק טופס אחד.

· קיים רישום ארנונה בישוב, לשוכרים - יש להציג חוזה שכירות עדכני.

· קיים חשבון מים פעיל  – יש להציג העתק חשבון מים.

· קיים רישום במחלקת החינוך ביישוב על כך שלפחות אחד מילדי המבקש/ת לומדים במוסד חינוכי (גן, בית ספר יסודי, חטיבת ביניים ו/או תיכון) ברשות המקומית.

תנאי זה חל רק לגבי תושבים שיש להם ילדים בגילאים המתאימים.

אנו מפנים את תשומת הלב להצהרת המבקש על גבי הטופס ולפיה צפוי/ה המבקש/ת לעונשים הקבועים בחוק בגין השמטה ומסירת פרטים לא נכונים.

הרינו לציין כי כל הנ"ל הינו על פי הוראות שהתקבלו מרשות המיסים בישראל ועל פי פקודת מס הכנסה והאישור הינו לצרכי מס הכנסה בלבד.

שעות קבלת קהל במחלקת הגביה

יום  א' – 08:30-12:30, 16:00-18:30

יום  ב' – סגור

יום  ג' – 08:30-15:30

יום  ד' – 08:30-12:30

יום  ה' – 08:30-12:30

לרווחת התושבים, יתוגברו שעות קבלת קהל במחלקת הגביה במתן אישורי תושב בלבד בימים ובשעות שלהלן:

ימי שני בתאריכים: 6/1, 13/1 בין השעות 16:00-18:00

רביעי בתאריכים: 01/01, 08/01, 15/01 בין השעות 16:00-18:00

ימי   שישי בתאריכים: 3/1, 10/1, 17/1 בין השעות 8:00-12:00

 

 *עלות אישור תושב 15 ₪. עותק נוסף בתשלום.

לנוחיותכם, לבעלי הוראת קבע בלבד, ניתן לשלוח את טפסי הבקשה עם כל המצורפים באמצעים הבאים:

הגשת המסמכים ישירות למייל המחלקה gviya@arad.muni.il / לפקס מס': 08-9951741 /

לוואטסאפ של המחלקה בטלפון מס': 054-5353285 / תיבת שירות מחוץ למחלקת הגביה.

שלכם ובשבילכם,

מחלקת גבייה