לידיעת הציבור,

עדכון במכרז מס' 6-2019 – החלפת גגות אסבסט מועד ההגשה נדחה לתאריך 4.11.19 עד השעה 16:00, ויתקיים סיור קבלנים נוסף בתאריך 23.10.19 בשעה 09:45.