מדידת נכסים ברחבי העיר

לידיעת הציבור,

בהנחיית משרד הפנים תימשכנה מדידות נכסים ברחבי העיר.

בימים הקרובים תחלנה מדידות בבתים צמודי קרקע כדי להתאים את

גודל שטחי המגורים לרישומי העירייה.

התהליך עשוי להימשך מספר חודשים.

נודה לשיתוף פעולה.

עיריית ערד

מחלקת הגבייה