הנפקת אישורי תושב לשנת 2019

לרווחת התושבים, בנוסף לימי קבלת קהל הרגילים, מחלקת הגבייה תיתן שרותי הנפקת אישורי תושב לשנת 2019 בימים ובשעות שלהלן:

ימי שני בתאריכים 7/1, 14/1, 21/1, 28/1, בין השעות 16:00-18:00

ימי רביעי בתאריכים 2/1, 9/1, 16/1, 23/1, 30/1, בין השעות 16:00-18:00

ימי שישי בתאריכים 4/1, 11/1, 18/1, 25/1  בין השעות 08:00-12:00

לנוחיותכם, קיימת תיבת שירות מחוץ למחלקת הגבייה לשליחת טפסי בקשה להנפקת אישור תושב לבעלי הוראת קבע בלבד.

בנוסף, הנחיות לקבלת אישור תושב באתר האינטרנט של עיריית ערד בכתובת: www.arad.muni.il

שימו לב לשינויים החלים בהנפקת האישור בהתאם להנחיית רשות המיסים

ניתן להקים הרשאה לחיוב החשבונות עבור עיריית ערד בקלות ובמהירות:

באתר הבנק הזן קוד מוסד 1668 לשרותי חינוך וקוד מוסד 818 לארנונה ושרותים אחרים.

*        השינויים לא חלים על קבלת קהל בתווי חניה