מועצת העיר

המועצה היא "בית הנבחרים" המקומי, כלומר: המוסד העליון של העיר או היישוב. זה הגוף אשר יותר מכל גורם מקומי אחר, מוסמך לקבוע את תנאי החיים במקום ולהשפיע על איכותם. וכמובן גם על הסדר הציבורי.

חברי מועצת העיר נבחרים בבחירות דמוקרטיות אחת ל-5 שנים. חברי המועצה מייצגים את הציבור על פי כוחם באכלוסיה ובהתאם לתוצאות הבחירות. מועצת העיר מתכנסת אחת לחודש ומקיימת דיונים בנושאים השוטפים של חיי העיר, מאשרת תקציבים כספיים וממליצה לראש העיר על מדיניות בניהול העיר. חברי המועצה מכהנים בועדות העירייה השונות כגון: חינוך, כספים, מכרזים, איכות הסביבה וכדומה.

להלן הקישור לפרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר.

עו"ד ניסן בן חמו ראש העיר ערד

ראש העיר עו"ד ניסן בן חמו

טלפון: 08-9951601

אימייל: anat_a@arad.muni.ill

"עתיד לערד"

מר דודי אוחנונה סגן ומ"מ ראש העיר

דודי אוחנונה

טלפון: 08-9951777

אימייל: dudi@arad.muni.il

"עתיד לערד"

מר אלכס ספוז'ניקוב סגן ראש העיר

טלפון: 054-6833199 , 08-9951750

אימייל: Sapog-74@mail.ru  ,   aleksei_s@arad.muni.il

"ערד ביתנו"

מר גבריאל ריזינשוילי סגן ראש העיר

גביראל ריזינשוילי

טלפון :058-5555846

אימייל: gabrielDM@gmx.com

"קידמה לערד"

גב' פלורי שטרלינג משנה לראש העיר

פלורי שטרלינג

טלפון: 054-3551771

איימייל:  florishterling@gmail.com

"עתיד לערד"

גב' סיוון כהן אביטן

טלפון: 054-4927261

אימייל: sivoh@gmail.com

"עתיד לערד"

מר טל צחי

טלפון: 050-6263376

אימייל: taltzac@gmail.com

"עתיד לערד"

מר דורון אורגיל

טלפון:052-3933806

אימייל: doronorgil777@gmail.com

"עתיד לערד"

מר עוזי שמילה

טלפון: 050-8914152

"עתיד לערד"

ד"ר דיאנה גיטיס

טלפון: 052-3667399

אימייל: gitis@bgu.ac.il

"ערד ביתנו"

מר משה קווס

משה קווס

טלפון: 050-7400062

אימייל: moshekavas1@gmail.coml

"חי"

מר אברהם ארנרייך

אברהם ארנרייך

טלפון: 052-7182100

אימייל: 8677601gmail.com

"חי"

מר שמחה ברוך שלסר

שמחה ברוך שלסר

טלפון: 052-7111920

אימייל: s9971920@gmail.com

"חי"

מר יצחק וייס

יצחק וייס

טלפון: 053-3186655

אימייל: mosdot_arad@neto.bezeqint.net

"חי"

מר משה אדרי

טלפון: 052-8842330

אימייל: Moshedri2@gmail.com

"ליכוד"