חוק העסקת אנשים עם מוגבלות

  • עיריית ערד מעסיקה לפחות 5% בעלי מוגבלות ועומדת בתנאי החוק.

חלוקה מגדרית בקרב מנהלי ומנהלות מחלקה בעירייה:

10 מנהלים ו-9 מנהלות.