פרוטוקולים משנת 2014 והילך.

את הפרוטוקולים של ועדת משנה לתכנון ובניה משנת 2014 והילך ניתן למצוא באתר זה:

http://arad.bartech-net.co.il/SearchMeetings.aspx