פרוטוקולים של ועדת מכרזים לשנת 2018:

פרוטוקולים של ועדת מכרזים לשנת 2017:

פרוטוקולים של ועדת המכרזים לשנת 2016: