פרוטוקולים של ועדת מכרזים לשנת 2020

    פרוטוקולים של ועדת מכרזים לשנת 2018:

    פרוטוקולים של ועדת מכרזים לשנת 2017:

    פרוטוקולים של ועדת המכרזים לשנת 2016: