פרוטוקולים של ועדת מכרזים לשנת 2020

      פרוטוקולים של ועדת מכרזים לשנת 2018:

      פרוטוקולים של ועדת מכרזים לשנת 2017:

      פרוטוקולים של ועדת המכרזים לשנת 2016: