פרוטוקול מליאה מן המניין 7.20 מתאריך 01.09.20

פרוטוקול מליאה מן המניין 06.20 מתאריך 04.08.20

פרוטוקול מליאה מן המניין 05.20 מתאריך 07.07.20

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 23.06.20

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 02.06.20

פרוטוקול מליאה מן המניין 04.20 מתאריך 02.06.20

החלטות שלא בישיבת מועצה מתאריך 26.04.20

החלטות שלא בישיבת מועצה מתאריך 29.03.20

פרוטוקול מליאה מן המניין 03.20 מתאריך 03.03.20

פרוטוקול מליאה מן המניין 02.20 מתאריך 04.02.20

פרוטוקול מליאה מן המניין 01.20 מתאריך 14.01.20