פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 01.01.19 - דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2017

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה מן המניין 1.19 מתאריך 01.01.19