פרוטוקול מליאה מן המניין 9.19 מתאריך 05.11.19

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 29.10.19 - דיון מיוחד בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2018

פרוטוקול מליאה מן המניין 8.19 מתאריך 29.10.19

פרוטוקול מליאה מן המניין 7.19 מתאריך 03.09.19

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 27.08.19

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 09.07.19

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 18.06.19

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 04.06.19 - צו הארנונה לשנת 2020

פרוטוקול מליאה מן המניין 6.19 מתאריך 04.06.19

פרוטוקול מליאה מן המניין 5.19 מתאריך 14.05.19

פרוטוקול מליאה מן המניין 4.19 מתאריך 02.04.19

פרוטוקול מליאה מן המניין 2.19 מתאריך 12.02.19

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 12.02.19 - אישור צו ארנונה לשנת 2019

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 01.01.19 - דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2017

פרוטוקול מליאה מן המניין 1.19 מתאריך 01.01.19