פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 25.12.18 - אישור תקציב לשנת 2019

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת הנספחים לחץ כאן

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 25.12.18

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת הנספחים לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה מן המניין 9.18 מתאריך 04.12.18

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת הנספחים לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 04.12.18

פרוטוקול מליאה חגיגית שלא מן המניין מתאריך 21.11.18

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין (2) מתאריך 25.09.18

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת הנספחים לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 25.09.18

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת הנספחים לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 28.08.18

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת הנספחים לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 07.08.18

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת הנספחים לפרוטוקול לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 10.07.18

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת הנספחים לפרוטוקול לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה מן המניין 7.18 מתאריך 03.07.18

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת הנספחים לפרוטוקול לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה מן המניין 6.18 מתאריך 05.06.18

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת הנספחים לפרוטוקול לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 22.05.18

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת הנספחים לפרוטוקול לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה מן המניין 5.18 מתאריך 01.05.18

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת הנספחים לפרוטוקול לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה מן המניין 4.18 מתאריך 10.04.18

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת הנספחים לפרוטוקול לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה מן המניין 3.18 מתאריך 13.03.18

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת הנספחים לפרוטוקול לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה מן המניין 2.18 מתאריך 06.02.18

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת הנספחים לפרוטוקול לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 09.01.18

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת הנספחים לפרוטוקול לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה מן המניין 1.18 מתאריך 02.01.18

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת הנספחים לפרוטוקול לחץ כאן