פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 19.12.17 - אישור תקציב העירייה לשנת 2018

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת נספחי הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 19.12.17

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת הנספחים לפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 21.11.17 - צו הנחות בארנונה לשנת 2018

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת הנספחים לפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 17.10.17 - דיון מיוחד בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2016

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 17.10.17

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 27.06.17

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעה בהקלטה לחץ כאן

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 27.06.17 - אישור צו ארנונה לשנת 2018

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.

לצפיה הבקלטת וידאו לחץ כאן.

פרוטוקול שלא מן המניין מתאריך 18.04.17

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 2 מתאריך 24.01.17

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

למיעת ההקלטה לחץ כאן.