פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 27.12.16

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.

לצפיה בהקלטת וידאו לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 27.12.16 - אישור הצעת תקציב לשנת 2017

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה מן המניין מתאריך 06.12.16

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 06.12.16

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.

לצפיה בהקלטת וידאו לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 29.11.16

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.

לצחפיה בהקלטת וידאו לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 27.09.16

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה מן המניין 9.16 מתאריך 06.09.16

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 16.08.16

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה מן המניין 8.16 מתאריך 05.07.16

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה מן המניין 7.16 מתאריך 07.06.16

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 07.06.16

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 17.05.16

פרוטוקול מליאה מן המניין 6.16 מתאריך 03.05.16

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 05.04.16

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה מן המניין 5.16 מתאריך 05.04.16

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 22.03.16

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה מן המניין 4.16 מתאריך 08.03.16

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין – תקציב העירייה מתאריך 2.2.16

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה מן המניין 2.16 מתאריך 02.02.16

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.

פרוטקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 19.01.16

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה מן המניין 1.16 מתאריך 05.01.16

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.