פרוטוקול מליאה מן המניין 1.15 מתאריך 14.01.15

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 21.01.15

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 18.02.15

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 25.02.15

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 25.03.15

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 15.04.15

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 13.05.2015

פרוטוקול מליאה חגיגית שלא מן המניין מתאריך 1.7.2015

פרוטוקול מליאה מן המניין 2.15 מתאריך 7.7.15

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 28.7.15

פרוטוקול מליאה מן המניין 3.15 מתאריך 11.8.15

פרוטוקול מליאה מן המניין 4.15 מתאריך 1.9.15

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 1.9.15 - אישור תקציב העירייה וצו הנחות בארנונה לשנת 2016

פרוטוקול מליאה מן המניין 5.15 מתאריך 6.10.15

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 20.10.15

פרוטוקול מליאה מן המניין 6.15 מתאריך 03.11.15

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 24.11.15

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 24.11.15 - צו הנחות בארנונה שנת 2016

פרוטוקול מליאה מן המניין 7.15 מתאריך 1.12.15

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 22.12.15

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.