פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 24.12.2014

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

פרוטוקול מליאת מועצת העיר מתאריך 10.12.12014

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 26.11.2014

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 19.11.2014

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

פרוטוקול מליאת מועצת העיר מס' 9/2014 מתאריך 12.11.14

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת נספחי הפרוטוקול חלק 1.

לקריאת נספחי הפרוטוקול חלק 2.

פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין בתאריך 29.10.2014

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת נספחי הפרוטוקול.

פרוטוקול מליאה מועצת העיר מס' 8/2014 מתאריך 01.10.14

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת נספחי הפרוטוקול.

פרוטוקול מליאה מועצת העיר מס' 7/2014 מתאריך 3.9.14

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת נספחי הפרוטוקול.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 13.08.2014

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת נספחי הפרוטוקול.

פרוטוקול מליאת שלא מן המניין מתאריך 30.07.2014

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת נספחי הפרוטוקול.

פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 16.07.2014

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת נספחי הפרוטוקול.

פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 25.06.2014

פרוטוקול אישור צו ארנונה לשנת 2015

לקריאת נספחי הפרוטוקול.

פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 25.06.2014

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

פרוטוקול מליאת מועצת העיר מס' 4/14 מתאריך 07.05.2014

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת נספחי הפרוטוקול.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 07.05.2014 דו"ח ביקורת 2012

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

דוח ביקורת לשנת 2012.

נספחים א - ב.

לשמיעת ההקלטה לחצו כאן.

פרוטוקול מליאת מועצת העיר מס' 3/14 מתאריך 02.04.2014

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת נספחי הפרוטוקול.

פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין בנושא תקציב מתאריך 19.03.2014

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

פרוטוקול מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 19.03.2014

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת נספחי הפרוטוקול.

פרוטוקול מליאת מועצת העיר מס 2/14 מתאריך 12.03.2014

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת נספחי הפרוטוקול.

פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 19.02.2014

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת נספחי הפרוטוקול.

פרוטוקול מועצת העיר החגיגית הראשונה מתאריך 12.02.2014

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת נספחי הפרוטוקול.