פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 24.12.2014

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחצו כאן.

פרוטוקול מליאת מועצת העיר מתאריך 10.12.12014

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 26.11.2014

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 19.11.2014

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

פרוטוקול מליאת מועצת העיר מס' 9/2014 מתאריך 12.11.14

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת נספחי הפרוטוקול חלק 1.

לקריאת נספחי הפרוטוקול חלק 2.

לשמיעת ההקלטה לחצו כאן.

פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין בתאריך 29.10.2014

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת נספחי הפרוטוקול.

לשמיעת ההקלטה לחצו כאן.

פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 16.07.2014

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת נספחי הפרוטוקול.

לשמיעת ההקלטה לחצו כאן.

פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 25.06.2014

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחצו כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 07.05.2014 דו"ח ביקורת 2012

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

דוח ביקורת לשנת 2012.

נספחים א - ב.

לשמיעת ההקלטה לחצו כאן.

פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין בנושא תקציב מתאריך 19.03.2014

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחצו כאן.

לשמיעת ההקלטה "תקציב" לחצו כאן.

פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 19.02.2014

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת נספחי הפרוטוקול.

לשמיעת ההקלטה לחצו כאן.

פרוטוקול מועצת העיר החגיגית הראשונה מתאריך 12.02.2014

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת נספחי הפרוטוקול.

לשמיעת ההקלטה לחצו כאן.