מחלקת החינוך

מידע כללי:

מערכת החינוך מונה כ- 3,473 תלמידים מגן ועד כיתה י"ב. 3,258 מהם לומדים במסגרות החינוך הממלכתי. 24 גני ילדים, 5 בתי ספר יסודיים, תיכון מקיף אחד, בי"ס למקצועות התעשייה (חדש), בי"ס דמוקרטי, אולפנא.

כ- 1,318 תלמידים לומדים במסגרות של החינוך המוכר והלא רשמי.

בתי הספר מנוהלים בניהול עצמי. מחלקת החינוך משמשת כתובת להתוויית דרך, לתקצוב מהעירייה, לפיקוח ובקרה, ולשיתוף פעולה בין הרשות למשרד החינוך ובין הרשות למוסדות החינוך וההורים.


מחלקת תברואה

מידע כללי:

המחלקה אמונה על ניקיון העיר ורחובותיה. על הפיקוח העירוני, ניהול אתר האשפה ועל רישוי העסקים. כמו כן, המחלקה מסייעת באירועים העירוניים ומשמשת חוט קשר עם היחידה לאיכות הסביבה בפרוייקטים שונים.

המטלות הינם כדלקמן:

מדור ניקיון והדברה:

 • ניקיון רחובות, גנים ציבוריים, חצרות בתים בהסדר.
 • ניקיון שוטף ואחזקת שירותים ציבוריים.
 • איתור וניטור מקורות דגירת יתושים.
 • הדברה שוטפת.
 • ניהול אתר אשפה עירוני.

מדור פינוי אשפה:

 • פינוי אשפה ברחבי העיר עפ"י השכונות פעמיים בשבוע בכל שכונה. וכן באזור התעשייה 220 מכולות ציבוריות, כ- 27000 מיכלי אצירה.
 • שירותי פינוי למחלקות השונות.

מדור תברואה ורישוי

 • מטפל בכ-450 עסקים ברחבי העיר.
 • טיפול במוצרים מן החי. ביקורת במרכולים ואטליזים.
 • ניהול הכלבייה. חיסונים נגד כלבת ודיווחים למשרד הבריאות.
 • טיפול במפגעי חיות הבר.

מדור פיקוח עירוני

 • אכיפת חוקים: מניעת עישון, שוטטות כלבים, ונדליזם, וכו'.
 • סקר שילוט.
 • לכידת כלבים משוטטים, ואיסוף פגרים.
 • ניקיון מיוחד במקומות שלא ניתן לזהות את המלכלך בואדיות, שטחים פתוחים, וכו'...
 • פיקוח וניהול השוק העירוני הפתוח.

מערך פינוי אשפה וגזם בשכונות העיר:

פינוי אשפה:

ימים ראשון ורביעי          שכונות: גבים, נעורים, רננים

ימים שני וחמישי             שכונות: מעוף, רותם, חצבים

ימים שלישי ושישי           שכונות: שקד, הרדוף

 פינוי גזם:

 יום ראשון          נעורים, רננים, הרדוף.

יום שני              רותם, חצבים

יום שלישי          שקד, גבים

יום רביעי           מעוף

 פינוי טמונים:

יום ראשון          רחוב בן יאיר

יום שני              קנאים (שכונת חלמיש)

יום שלישי          יהודה (שכונת נעורים)

יום רביעי           רחוב בן יאיר

יום חמישי          קנאים (שכונת חלמיש)

יום שישי            יהודה (שכונת נעורים)

מחלקת גינון

מידע כללי:

מחלקת הגינון מטפלת בכ-700 דונם נוי ציבורי וכן גינות בבתים משותפים שבהסדר.

לכל שכונה צוות האחראי לגינון בשכונה, בנוסף קיים צוות השקיה לכל העיר וצוות פיתוח לכל העיר.

המחלקה משתתפת באירועים העירוניים, ומסייעת למחלקות האחרות עפ"י הצורך.

 המטלות הינם כדלקמן:

צוותי גינון

 • ניקיון אחזקה וגינון יום יומי של כלל הגינות הכיכרות בעיר.
 • ניקיון אחזקה וגינון יום יומי של כלל הגינות בבתים הפרטיים שבהסדר.
 • ניקיון אחזקה וגינון יום יומי של כלל הגינות במוסדות החינוך ובנכסי העירייה ומשרדיה.
 • ניקיון אחזקה וגינון יום יומי של החלקה הצבאית.
 • ניקיון אחזקה וגינון יום יומי של אזור התעשייה.
 • הקמת ושיקום גינות.
 • אחזקת וטיפול במשתלה של המחלקה.
 • סיוע בכל אירועי העירייה.
 • סיוע לכל המחלקות בעת הצורך.
 • גיזום עצים עפ"י קריאה, נזקים וכו'..

צוותי השקייה ותכנון

 • תכנון הנוי והגינון העירוני.
 • אחזקה וטיפול במערכות השקיה השונות ברחבי העיר.

צוותי טכני

 • תיקון מפגעים שונים (מדרכות, קירות אבן, בורות וכו'...)
 • אחזקת והשלמת שילוט הרחובות העירוניים
 • מתקני משחקים בגני שעשועים
 • הצללות - תחזוקה, פירוק והרכבה מידי שנה

מחלקת אחזקה

מידע כללי:

המחלקה מתחזקת את כל מערכת התשתיות העירוניות (מדרכות, עמודי תאורה, מזגנים, וכו'..).

 המטלות הינם כדלקמן:

 • אחזקת מבנים ונכסים של העירייה.
 • שיפוץ והתאמה בכל משרדי העירייה והנכסים.
 • תיקונים וריצוף מדרכות וגרנוליט.
 • כבישים, סתימת בורות.
 • מעקות בטיחות, עמודי חסימה , ומחסומים (לשמור לשפץ ולתחזק).
 • סימון כבישים ואבני שפה.
 • אחזקת השילוט באזור התעשייה.
 • הכנה ופירוק לאירועים עירוניים.
 • אחזקת כל מוסדות החינוך.
 • בדיקת וטיפול במתקני משחקים.

אולם אורון

 • האולם באחריות המחלקה היא מתחזקת ומתפעלת את האולם ומתפעלת.

מדור חשמל

 • תאורת רחובות (אחזקת שבר ושוטף).
 • מרכזיות תאורה (אחזקת שבר ושוטף).
 • תאורה ומיזוג בכל מבני ונכסי העירייה.
 • תאורה ומיזוג בגני הילדים.
 • אחזקת גילוי אש במבני העירייה.
 • קישוט הכנה ופירוק אירועים עירוניים ומוסדות חינוך.
 • סיוע למחלקות אחרות בעת הצורך.

מחלקת הנדסה

מידע כללי:

מחלקת ההנדסה מרכזת ומופקדת על כל הנושאים ההנדסיים והתחבורתיים בעיר. המחלקה מנהלת את ועדת התחבורה והועדה לבנין עיר. בין היתר, תכנון העיר וסביבתה, רישוי ופיקוח, תשתיות ונכסים, כבישים, ומבנים מסוכנים. מחלקת ההנדסה מתנהלת מול הגופים החיצוניים כגון: ממ"י משרד השיכון מע"צ ועוד..

 פיקוח:

 • פיקוח עליון במהלך הבנייה.
 • בדיקת בנייה להנפקת טופס 4 ותעודת גמר.
 • פעולות פיקוח הקשורות לבית המשפטי.
 • פיקוח לגילוי עבירות בנייה.
 • פיקוח בעניין רישוי עסק.
 • ביקורת קריאת מוקד.
 • ביקורת לצורך רישום/העברת בעלות וכו'...

ועדת לבניין העיר

 • היתר בנייה, חוקי התכנון והבנייה.
 • שית"פ עם גורמים חיצוניים (חב' מקורות, חשמל, מע"צ, ועוד...).
 • קבלת קהל ומתן מענה לתושבים.

תעבורה

 • המטלות הינם כדלקמן:
 • הסדרי תנועה, תמרור, סימון כבישים, סקרי בטיחות בתעבורה, חנייות, וכו'...
 • סדר יום וניהול ועדת תנועה עירונית.

המחלקה לשירותים חברתיים

מידע כללי:

עבודת המחלקה לשירותים חברתיים נעשית בהתאם למדיניות ולהוראות משרד הרווחה כמפורט בחוקים ובתקנות. הפעולות הנגזרות מכך, נעשות עפ"י הנהלים והנחיות המשרד, הרשות המקומית ובהתאם לתקנים ולהוראות התע"ס. המחלקה נוטלת חלק בשעות חירום בנושאי קהילה, ואוכלוסיה.

 המטלות הינם כדלקמן:

 • טיפול בקשישים.
 • נוער וצעירים, נערות במצוקה, נוער נפגעי סמים, חוק הנוער.
 • אלימות כלפי נשים.
 • אוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים.
 • שיקום האסיר.
 • סדרי דיון.
 • מועדוניות, המקום של רן, ומעונות.
 • מרכז סיוע.
 • עבודות שכונתית.
 • פרוייקטים מיוחדים וקהילתיים.
 • מפעל מוגן, כריכייה, מועדון לעיוור.
 • ניהול קבוצות המתנדבים, בית המתנדב, הכשרות וסדנאות למתנדבים.

פניות הציבור

למען נוחות התושבים ונגישות למידע ציבורי ישנם כמה ערוצי תקשורת עם הרשות המקומית. פנייה לעירייה יכולה להיעשות דרך המוקד הטלפוני 106 (לדיווח על מפגעים ותקלות), מחלקת פניות הציבור, מבקר העירייה והממונה על חוק חופש המידע.

מוקד עירוני 106

המוקד העירוני פועל בין השעות 08:00-19:00 בימים א'-ה. עובדות המוקד העירוני מקבלות את דיווחי התושבים על מפגעים, תקלות ופניות לקבלת מידע מגוון על פעילויות העירייה השונות.

להלן הקישור לטופס הפניה למקד 106

פניות הציבור

האחראית מטפלת בפניות ציבור המגיעות ישירות אליה, ופניות חוזרות שעניינם תלונה על אי טיפול מתמשך או טיפול שלא לשביעות רצון התושב. חשוב להבהיר כי בנושא פניות דחופות ודיווח על ליקויים - יש להמשיך לפנות למוקד 106. בכל מקרה של בעיה או שאלה, הנוהל התקין מחייב קודם כל פנייה למחלקה הרלוונטית המטפלת בנושא, ורק אם הנושא לא טופל, או טופל שלא לשביעות רצון התושב, יש לפנות לפניות הציבור.

האחראית על פניות הציבור היא עו"ד גלית אופק טלפון: 08-9951722פקס: 08-9951685 מייל:   galit_o@arad.muni.il

הממונה על תלונות הציבור

כל אדם ראשי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על : על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד ברשות, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות, על גוף עירוני מבוקר (סעיף 170א(ב), על עובד ועל נושא משרה בגוף עירוני מבוקר. הממונה על תלונות הציבור בעיריית ערד הוא מר שי אהרונוף, מבקר העירייה:בטלפון: 08-9951755 בפקס: 153-8-9951755 מייל: shai_a@arad.muni.il

האגודה לתרבות הדיור

הסניף פועל בחסות העירייה ומונחה מקצועית ע"י את"ד מרכזי. הבסיס לפעילותה של האגודה הוא חוק הבתים המשותפים. הסניף נותן ייעוץ והכוונה לנציגות ודיירי הבתים המשותפים, בכל מה שקשור לניהול ואחזקת הרכוש המשותף, עידוד וסיוע בהקמת וועדי בתים לשמירה וטיפוח המבנים.

לחברים באגודה מוצע סל שירותים רחב הכולל:

 • טיפול בפניות בנושאים של הרכוש המשותף ועפ"י הנהלים.
 • שירותים משפטיים ע"י עו"ד את"ד: ייעוץ וגישור, מכתבי התראה, סיוע בכנת כתב תביעה.
 • שירותים הנדסיים ושנת בדק: ביקורת בבניין של מהנדס את"ד הכוללת חוות דעת.
 • חלוקת חומר עזר, ייעוץ לגינון , מקלוט, הרחקת יונים  ועוד...
 • ייעוץ שמאי, מס, רישום בטאבו, בדיקות ראדון, הדברה ועוד: במחירים מוזלים.
 • קיום פעילויות להעלאת המודעת לשמירה וטיפוח הבניינים: סדנאות מקצועיות, מפגשי הוקרה, ביצוע פרויקטים של צביעה לשיפור חזות פני הבניינים בעיר.

החברה הכלכלית לערד בע"מ

החברה הכלכלית לערד הנה חברה העירונית בבעלות העירייה. מתוקף מעמדה  זה  היא משמשת זרוע ביצועית של העירייה לנושאים שונים לטובת ולרווחת תושביה.

החברה אחראית לתפעול מספר תחומים ופרויקטים בעיר כגון: תפעול אתר האשפה העירוני. תפעול הקאנטרי קלאב בערד. קידום נושא התיירות. ניהול אזור התעשייה .

החברה הכלכלית אחראית על המרכז לסיוע ליזמים ובעלי עסקים ('כאן'). וכן לקידום תכניות בתחומים עירוניים שונים ולקידום פרויקטים הנדסיים שונים.

החברה הכלכלית משמשת כתובת ומעורבת בכל הקשור עם מעבר צה"ל לנגב ובנושאים רבים אחרים הקשורים לפיתוח העירוני.


היחידה לאיכות הסביבה

מידע כללי:

היחידה הסביבתית מאגמת 3 רשויות: ערד, ירוחם ותמר.

היחידה משמשת כתובת בכל נושא איכות הסביבה, בכל מרחב הנגב המזרחי. היחידה הסביבתית הוקמה בסיוע ובהוראת המשרד להגנה על הסביבה, והיא פועלת בשם וממומנת ע"י שלוש הרשויות הנ"ל, באחוזים שונים. היחידה פועלת מכח החוק, ומטרתה להעלות למודעות וכן לקדם נושאים סביבתיים.

 המטלות הינם כדלקמן:

 • רעידות אדמה וחומרים מסוכנים
 • יעוץ בוועדות מקומיות
 • פיקוח כרייה וחציבה במחצבות, כולל שדה בריר.
 • פיקוח במפעלים השונים, תחנות דלק וכו'...
 • אנרגיות רוח, חלופות אנרגיה
 • "ערד עיר ממחזרת"
 • תוכניות בחינוך לאיכות סביבה
 • ניטור סביבתי
 • טיפול בקרקעות מזוהמות
 • טיפול בפסולת מכל הסוגים, ובאתרי פסולת
 • הכנת תוכניות חינוך במוסדות החינוך, ובמפעלים
 • טיפול/פיקוח בשפכים ובביוב, אגני חימצון וכו'..
 • שיקום נחלים ואגני ניקוז

מחלקת האירועים

מחלקת האירועים של עיריית ערד עוסקת בפיתוח תכנית הוליסטית רב שנתית אשר מטרתה ליישם את חזונה: ליצירת מערך שירותי תרבות, פנאי וקהילה איכותיים, מותאמים לכל קבוצות הגיל ולצרכיהם הייחודיים, תוך העצמה וחיזוק המרקם הקהילתי – היישובי.

המחלקה מרכזת עבור תושבי העיר את מגוון אירועי התרבות בכל תחומי אומנויות הבמה: תיאטרון, מחול, מוזיקה, מוזיקה קלאסית, אופרה, מופעי ילדים, אירועי ספורט מוטוריים ועוד.

המחלקה מקיימת פעילות תרבותית ענפה ומגוונת באתרים שונים ברחבי העיר.

תחומי אחריות:

אחריות ובניית תכנית שנתית הכוללת:

 • ייזום והפקת טקסים: טקסי יום הזיכרון לשואה ולגבורה,טקסי יום הזיכרון לחללי צהל, טקס יקיר העיר, חנוכת מבנים חדשים,מרכזים קהילתיים ואולמות.
 • הפקת אירועי תרבות במשך השנה לכל שכבות האוכלוסיה לגילאים השונים במגוון טעמים תרבותיים.
 • הפקת אירועי תרבות והוקרה לאמנים יוצרים תושבי ערד.
 • ייזום והפקת אירועי חג ומועד רבי משתתפים.
 • אירועים המוניים בתחום הספורט המוטורי.
 • הפקה וניהול אמנותי של "פסטיבל ערד" ופסטיבל לאנימציה,קומיקס וקריקטורה.
 • מתן אכסניה לפעילויות תרבות וקהילה תוך עידוד הציבור לתרבות פנאי.
 • עידוד וסיוע לכישרונות צעירים בתחומי אומנויות הבמה.
 • מתן במה והזדמנות חשיפה לאומנים מקרב תושבי העיר.
 • חשיפה ושיווק ההרכבים האומנותיים מקרב בני/בנות ערד.
 • קירוב הציבור לאומנות פלסטית: הפקה ואוצרות תערוכות.

המחלקת לקליטת עלייה

מחלקת קליטה אחראית על קליטת עולים מכל ארצות תבל בעיר ערד. במסגרת ניהול המחלקה, מופעל מערך מידע לעולים פוטנציאלים ברחבי העיר, ותוכניות לעידוד עליה.

מחלקת קליטה הוקמה לצורך שיפור השירותים המוענקים לעולים חדשים תושבי העיר. מנהלת הקליטה אחראית לתכנון ולביצוע פעולות קליטה בעיר תוך תיאום עם משרד הקליטה, ארגוני עולים ובכפוף למדיניות הנהלת העיר.

המחלקה מפעילה מרכז מידע לעולה ומסייעת לעולים בתהליך קליטתם. במלאכה זו שותפים משרד הקליטה, וגופים שונים אחרים כולל התאחדויות עולים וגופים מתנדבים.

המחלקה אחראית לפעילויות תרבות ואמנות של אמנים עולים.

תכנית עבודה שנתית:

 • הפעלת מרכז מידע לעולים.
 • לווי אישי למשפחות עולים עד להיקלטותם בכל התחומים.
 • פעילות חברתית קהילתית.
 • פעילות חינוכית.
 • סיורים וטיולים להכרת הארץ.
 • הרצאות וסדנאות לצורך מתן מידע והתאקלמות טובה יותר.
 • פעילות של 16 התאחדויות וארגוני עולים:קבלת קהל ומתן מידע לתושבי הארצות יל ידי נציגי ההתאחדויות.
 • מפגשים עם קונסולים ושגרירים.
 • פעילות מדענים עולים: כנסים בערד ומחוצה לה.
 • פעילות שילוב תרבויות: מפגשים בין עולים לותיקים – צעירים ומבוגרים.
 • הפעלת מועדונים לעולים.
 • בניית והפעלת תוכנית פעילות שנתית לכול מועדון על ידי רכז המועדון.
 • ארגון מסיבות חג ומועד.
 • חוגים למבוגרים ולילדים.
 • הפעלת ספרייה במועדון לעולים.
 • הפעלת סדנאות והרצאות בנושאים שונים: אקטואליה, ספרות, היסטוריה וציונות.
 • הפעלת פרויקט  כחול לבן בנושא זהות יהודית וזהות ישראלית.
 • חיזוק השורשים והמורשת של בני הקהילה האתיופית באמצעות פעילויות שונות כמו חג הסיגד, קייטנות קיץ, ארגון מסיבות חג ומועד,אולפני עברית ועוד.

הפעלת פעילויות תרבות ואמנות של אומנים עולים:

ארגון תערוכות לאומנים עולים, אירועי תרבות לעולים מקהילות שונות, אירועים לכישרונות צעירים, פעילות אומנותית, מקהלות קשישים וטרנים, קונצרטים מוסיקליים, מופעי ראווה ותחרויות ספורט שונים, ארגון והצגת תערוכות צילום וציור של אומני ערד,טיפול וטיפוח הרכבי שירה וריקוד.


מחלקת תיירות

מחלקת התיירות העירונית פועלת לקידום ענף התיירות. המחלקה עוסקת בסיוע לתיירנים בעיר בהפצת מידע, בשיווק עסקי התיירות, בייזום קורסים מקצועיים, בקשר עם משרד התיירות הממשלתי, ובחשיפה מול סוכני נסיעות ואמצעי תקשורת ארציים

תיירות

 • הפקת חומר פרסומי
 • הפקת אירועים תיירותיים
 • ייצוג בפורומים תיירותיים
 • קשר עם תיירנים בעיר ובסביבה
 • הפעלת תחנת מידע
 • סיורים מאורגנים למובילי דעת קהל (עיתונאים, סוכני נסיעות, ראשי קבוצות).

מחלקת בטחון

מידע כללי:

מחלקת הביטחון מונה 2 + פנסיונר חלקי שאחראי למטווח העירוני ומסייע במקלטים.

בעיר כ- 60 מקלטים ציבוריים, רובם דו שימושיים.

המטלות הינם כדלקמן:

 • ביטחון שוטף
 • הכנת מערכי העירייה ומחלקותיה לשעת חירום
 • אבטחת אירועים ומוסדות חינוך
 • הדרכת מוסדות חינוך
 • טיפול במקלטים והכנתם לשעת חירום
 • ביקורת במקלטים פרטיים
 • אחריות על המטווח העירוני
 • קיימת ועדת מל"ח בעירייה המקיימת פעילות הכנה ותירגול לשעת חירום

מחלקת משאבי אנוש

מידע כללי:

המחלקה מטפלת בנושאים הבאים:

גיוס קליטה והשמת עובדים. הדרכה ופיתוח עובדים ומנהלים. מעקב ויישום קידום עובדים. טיפול באירועים ופעילויות לרווחת העובדים.

ניהול מערכת הנוכחות לעובדים, והקשר עם יח' השכר. פרישת עובדים, תקנים, טיפול שוטף מול העובדים,


מחלקת ביצוע

המחלקה מטפלת בפיקוח על פרוייקטים המוקמים בעיר, הן ע"י העירייה והן ע"י גופים חיצוניים. היא המייצגת את העירייה בנושא התשתיות העירוניות מול גופים חיצוניים.

המחלקה מכינה אומדנים ומכרזים לפרוייקטים של העירייה בהתאם לצורך.

מנהל המחלקה אחראי מטעם העירייה על כל נושא הנגישות


מחלקת מחשוב ותקשורת

מערכות המידע – זרוע המנהל לקבלת החלטות וניהול מושכל

מערכות מידע ותקשורת ככלי ניהולי לקידום החזון, האסטרטגיה ויעדי הרשות המקומית לשיפור השירות לתושב, יפעלו לקידום המערכות, זאת, תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות וחדשניות, בשיתוף פעולה, בשקיפות לתושב וחיסכון כספי ותפעולי.

מערכות המידע יפעלו בנאמנות, אפקטיביות ונועם הליכות.

תחומי אחריות:

 • הקמה, תחזוקה ואספקה של מערכות מידע: ציוד מחשוב ותוכנות לתמיכה בשירות לתושב.
 • מתן שירותי תקשורת מתקדמים.
 • תמיכה וניהול תהליכי מידע בדגש על קיצור זמני השרות ושיפורם.
 • אחזקה ועדכון אתר אינטרנט עירוני.
 • אספקת מידע חיוני בשעת חירום.
 • הגנה על המידע, שלמותו, נגישותו ושימוש נאות תוך שמירה על צנעת הפרט.
 • תמיכה וקידום מערכות המידע בתקשוב החינוך ובמוסדות העירייה.
 • הדרכה והטמעת שיטות עבודה מתקדמות.

 

 


יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה

יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה פועלת מתוקף חוק הרשויות המקומיות, תש"ס 2000, המחייב כל ראש רשות בארץ למנות יועצת, שתפעל בתיאום עם ראש הרשות ותהיה כפופה לו.

תפקידיה של היועצת לקידום מעמד האישה הם לפעול בתחום הרשות המקומית, בקרב אוכלוסיית הרשות המקומית ועובדיה, לקידום מעמד האישה והשוויון בין המינים, לביעור ההפליה נגד נשים ולמניעת אלימות נגד נשים.

        תחומי אחריות

 1. מעורבות בהתוויית המדיניות של הרשות המקומית, בתיאום עם ראש הרשות המקומית ומועצת הרשות המקומית, לשם קידום תחומי הפעולה של התפקיד;
 2. פיקוח על ביצוע המדיניות כאמור בפסקה (1) ועל הקצאת המשאבים לשם כך, לרבות ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים בקרב עובדי הרשות המקומית ועובדי חברה עירונית;
 3. בחינת ההשלכות של החלטות הרשות המקומית הנוגעות לתחומי הפעולה של התפקיד על השוויון בין המינים, והגשת חוות דעת בדבר ההשלכות האמורות;
 4. איתור צרכים וקבוצות אוכלוסייה ברשות המקומית בתחומי הפעולה של התפקיד לשם הכנת תכניות המתאימות להם;
 5. הרחבה ושיפור של שירותים קיימים בתחומי הפעולה של התפקיד;
 6. שיתוף פעולה עם אנשים, גופים וארגונים הפועלים בתחום הרשות המקומית בתחומי הפעולה של התפקיד;
 7. איסוף מידע ונתונים הנוגעים לתחומי הפעולה של התפקיד, לרבות בכל הנוגע לתנאי התעסוקה והשכר של נשים;
 8. טיפוח תודעה ציבורית בתחומי הפעולה של התפקיד באמצעות חינוך, הדרכה והסברה.

לשירותכם – סופיה שיקלרניק, טלפון 08-9950926, דוא"ל Shapach@arad.muni.il


חופש המידע

חוק חופש המידע מכיר בזכותו של תושב ישראל או אזרח לעיין ולקבל מידע בעל אופי כללי מרשויות ציבוריות, כאשר המבקש אינו חייב לציין את הטעם לבקשתו. על הרשות מוטלת חובה אקטיבית לספק את המידע המבוקש, כלומר הרשות הציבורית מחויבת על פי חוק חופש המידע, לשיתוף היחיד במידע ציבורי. קבלת מידע מותנית בתשלום אגרה סמלית ותשלום על פי היקף הבקשה.

הממונה על חוק חופש המידע הוא מר יהושע אשכנזי

בטלפון: 08-9951635

דוא"ל: Joshua_a@arad.muni.il


מחלקת בטיחות

ממונה הבטיחות הינו פונקציה סטטוטורית המחויבת עפ"י החוק. באחריותו של הממונה כל נושא הבטיחות באירועים, מוסדות חינוך, מבני ציבור וכו'... ממונה בטיחות משמש גם במל"ח.

הממונה אחראי לדיווח לביטוח הלאומי בעניין תאונות עבודה.יחידת מרכז תקשורת

היחידה מצלמת ומנציחה את האירועים השונים בעיר.כמו כן, מנהלת את כל החומר ההיסטורי המצולם בערד.