וועדת משנה לתכנון ולבנייה – וב"ע

מהות הוועדה

ועדה המופקדת על הסדרת פעילויות של תכנון, רישוי, בנייה ושימוש במבנים ובקרקעות, בהתאם לחוק התכנון והבנייה, במרחב השיפוט של הרשות המקומית, או של רשויות מרחביות.

ועדת המשנה שואבת את סמכותה מן הוועדה המקומית. לוועדת משנה הרכב מצומצם, אך אותם תפקידים המוגדרים בחוק למליאת הוועדה.

הרכב הוועדה

יו"ר

עו"ד ניסן בן חמו

052-5416173

08-9951601

עיריית ערד

nisan@arad.muni.il

מ"מ יו"ר

דודי אוחנונה

050-5302304

08-9951770

עיריית ערד

dudi@arad.muni.il

חבר

דורון אורגיל

052-3933806

08-9956424

מבצע לוט 40

doronorgil777@gmail.com

חבר

ד"ר דיאנה גיטיס

052-3667399

 

סיס 4

gitis@bgu.ac.il

חבר

משה קווס

050-7400062

077-7090012

תדהר 8/2

moshekavas@gmail.com

חבר

אברהם ארנרייך

052-7182100

088677601

רחוב יהודה 15/13

8677601@gmail.com

חברה

פלורי  שטרלינג

054-3551771

08-9957491

גל 4/2

florishterling@gmail.com

נציג משרד השיכון

לאוניד וינקרט

050-6247832

08-6263697

התקווה 4 ב"ש ת.ד 2

leonidw@moch.gov.il

נציג משרד האוצר /ועדה מחוזית

 

 

 

 

 

נציג כיבוי אש

דוד עזרזר

052-2880122

08-9950222

התעשייה 33 ערד

henha@102.gov.il

נציג ר.מ.י

פרלמן אסף

 

08-6257707

 

 

נציגת משרד הבריאות

צפנת עופרי

 

08-6263479

 

Ofri.tsafnat@bsh.health.gov.il

נציג רשות העתיקות

פלביה סונטג

 

08-6654708

 

flavia@isratique.org.il

נציג משטרת ישראל

רס"מ ניסים בטיט

 050-5067481

 

 

nussib10@gmail.com

נציגת המשרד להגנת הסביבה

דנה רודד

 

 08-99532224

 

 Danar@negevenv.org.il

סיירת ירוקה

אשר יוסף

053-7233103

 

 

ashery@npa.org.il

 

תפקיד

 

חברי הוועדה

 

נייד

 

נוסף

 

כתובת

 

אי-מייל

מעיינות הדרום

אייל עמרם

052-6748125

 

 

 

חברה כלכלית

לילי שפי , מנכ"לית

052-5649090

08-9951888

 

lilly@kalkalit-arad.co.il

יועמ"ש

עו"ד חיים שימן

054-7550531

08-9951686

עיריית ערד

haim@arad.muni.il

מהנדסת העיר

מרים אלחדד

050-8879265

08-9951709

 

miri_el@arad.muni.il

מנהלת מחלקת

תברואה

שמוליק אורון

050-7385925

08-9951647

עיריית ערד

shmuel_oren@muni.il

ממונה בטיחות

ליאור הירש

050-2713218

08-9951740

עיריית ערד

Lior_h@arad.muni.il

מנהל מח' ביצוע

מוטי קורוב

050-7637943

08-9951630

עיריית ערד

korobm@arad.muni.il

מנהל מח' אחזקה

מיכאל שריקי

050-7766260

08-9951679

עיריית ערד

michel_sh@arad.muni.il

קצין תעבורה

מוקי דור

050-6344349

08-9951636

עירית ערד

Muki_d@arad.muni.il

מבקר העירייה

שי אהרונוף

050-7600890

08-9951755

עירית ערד

shay_a@arad.muni.il

מזכירת הועדה